Šta su podaci o ličnosti?

U Srbiji su podaci o ličnosti definisani Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Tako u ovom zakonu član 3, tačka 1 piše:

1) Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije (papir, traka, film, elektronski medij i slično), po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija pohranjena, datum nastanka informacije, mesto pohranjivanja informacije, način saznavanja informacije (neposredno, putem slušanja, gledanja i slično, odnosno posredno, putem uvida u dokument u kojem je informacija sadržana i slično) ili bez obzira na drugo svojstvo informacije (u daljem tekstu: podatak).

Šta ovo tačno znači?

Gospođa Nataša Pirc Musar u "Vodiču kroz zakon o zaštiti podataka o ličnosti" (čitav dokument možete preuzeti sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije) navodi detaljne primere šta sve podrazumeva sintagma podaci o ličnosti:

 • Lično ime i prezime
 • Jedinstveni matični broj građana (poznatiji kao JMBG)
 • Kućna adresa
 • Poreski broj
 • Broj zdravstvenog osiguranja
 • Broj telefona (fiksnog i mobilnog)
 • Broj lične karte
 • Broj pasoša
 • Broj studentskog indeksa

Osim ovoga, pod podacima o ličnosti podrazumevaju se i druga obeležja poput starosti, zaposlenja, funkcija koje lice obavlja, položaja i statusa u okvirima određenih subjekata (privrednih, institucionalnih i slično). U podatke o ličnosti spadaju i podaci o DNK, otisci prstiju, otisci ušiju i mrežnjače oka, slika i glas, kao i druge biometrijske odlike po kojima neko može biti identifikovan.

U osetljive podatke o ličnosti spadaju:

 • Nacionalna pripadnost
 • Rasa
 • Pol
 • Jezik
 • Veroispovest
 • Pripadnost političkoj stranci
 • Sindikalno članstvo
 • Zdravstveno stanje
 • Primanje socijalne pomoći
 • Status žrtve nasilja
 • Osuda za krivično delo
 • Seksualni život

Zašto su uopšte važni podaci o ličnosti?

Visok nivo zaštite podataka o ličnosti je garant prava na privatnost svakog pojedinca, što je jedno od osnovnih ljudskih prava. Poznavanjem i poštovanjem zakona uspostavljaju se norme funkcionisanja društva u oblastima koje su često vrlo kompleksne, posebno pod uticajem informaciono komunikacionih tehnologija i njihovog brzog razvoja i prodiranja u sve oblasti naših života.

Zaštita podataka o ličnosti ti garantuje da će podaci o tebi biti sakupljani i čuvani savesno, kao i da neće biti zloupotrebeljni, odnosno da postoji zakonski lek u slučaju nesavesnog, štetnog postupanja sa tvojim podacima, kao i njihovom zloupotrebom. Gospođa Pirc Musar navodi:

Cilj zakona, međutim, nije sama zaštita podataka o ličnosti, već zaštita pojedinca na koga se ti podaci odnose, a time i dela njegove takozvane informacijske privatnosti. ZZPL ne pokriva čitav spektar prava na privatnost pojedinca, već samo onaj deo prava na privatnost koji se odnosi na njegove podatke o ličnosti.

Rizici zloupotrebe podataka o ličnosti:

 1. Krađa identiteta.
  Iako krađa identiteta nije u Srbiji rasprostranjena u istoj meri koliko u zapadnoj Evropi, Australiji ili Americi, i u Srbiji postoji mnogo vrsta prevara, a i prevaranta, koji mogu zloupotrebiti tuđe podatke o ličnosti za sopstvenu korist.
 2. Krađa putem zloupotrebe podataka o ličnosti. Više o merama zaštite pronađi u tekstovima onlajn kupovina, bezbedna lozinka, bezbedan e-mail.
 3. Zloupotreba podataka o ličnosti u komercijalne svrhe: neovlašćena prodaja ili ustupanje tvojih podataka o ličnosti i tvojih navika na internetu. Neželjeni mejlovi (spam) pripadaju ovoj kategoriji.
 4. Maltretiranje u virtuelnom svetu (više o ovoj temi pročitaj ovde). MUVS postaje sve rasprostranjenija pojava u Srbiji. Jedan od koraka kojim možeš da se zaštitiš i preduprediš zloupotrebu ličnih podataka je da budeš maksimalno obazriva/obazriv pri odluci kada, sa kim i zašto te podatke deliš.
 5. Seksualno uznemiravanje. Deljenje (šerovanje) intimnih i eksplicitnih fotografija ili video materijala može dovesti do mnogih zloupotreba. Više o ovoj temi pročitaj ovde.  

Kako ovo primeniti u svakodnevnom životu?

 1. Tvoji podaci o ličnosti su vredni: oni imaju i novčanu vrednost za koje su mnoge kompanije spremne da plate (kada te, na primer, pozivaju telefonom i nude usluge, robu i slično). Ipak, tvoja privatnost ima mnogostruko veću vrednost koja se ne može izmeriti novčano: obezbeđuje ti mogućnost da sama/sam donosiš odluke koje su važne za tvoj život i da to činiš bez bojazni da to neko može da zloupotrebi ili ti nanese štetu ili emotivnu bol. Informacije su oduvek imale veliku vrednost i za onoga ko ih ima i za onoga ko ih nema. Danas je to posebno važno, s obzirom na to da su informacije, a posebno informacije i podaci o ličnosti, vrsta valute u povezanom i umreženom dobu. Ova valuta je posebna, zato što tokom vremena ne gubi, već naprotiv, može samo da dobije na vrednosti.

 2. Pažljivo razmisli pre nego što nekome poveriš bilo koju od navedenih informacija o ličnosti.

 3. Ako podatke ostavljaš nekoj kompaniji ili prodavcu, traži da ti pokažu pravila prema kojima će te podatke koristiti. Slobodno pitaj da li će ti podaci biti ustupani ili prodavani trećim licima. Odbij da podeliš podatke sa svakim ko ne želi da ti odgovori na ovo pitanje ili ti na bilo koji način stvara sumnju u svoje namere.
 4. Nikada nemoj otkrivati informacije o sebi onlajn nepoznatim osobama. Ne možeš da znaš na koji će ih način oni upotrebiti i sa kojim motivom.

 5. Nikada nemoj otkrivati informacije o drugima (o svojoj porodici, rodbini, prijateljima, poznanicima, nastavnicima, profesorima, kolegama) nepoznatim osobama. Ne možeš da znaš na koji će ih način oni upotrebiti i sa kojim motivom.

 6. Nikada nemoj deliti informacije o drugima ni sa osobama koje poznaješ – pogotovo ako su u pitanju osetljivi podaci o ličnosti (pogledaj spisak koji je naveden u prethodnim pasusima)