Šta da radim kada neko maltretira moje dete

Verujemo da biste učinili sve da zaštitite svoje dete i sprečite da se ono ikada suoči sa maltretiranjem bilo u fizičkom, bilo u virtuelnom svetu.

Prevencija

Postoji puno koraka koje možete preduzeti kako biste predupredili da Vaše dete postane žrtva maltretiranja u virtuelnom svetu:

 • možete unaprediti svoje znanje: o društvenim mrežama (na ovim stranicama možete saznati osnovne podatke o društvenim mrežama, kao i načinima njihove upotrebe), o internetu (ovde možete pročitati o bezbednosti na internetu) i novim komunikacionim tehnologijama;

 • možete sa svojim detetom ili svojom decom razgovarati o društvenim mrežama i internetu, pravilima netikecije, kao i o privatnosti podataka o ličnosti.

 • možete sa svojim detetom razgovarati o mogućnostima brze i lake distribucije i umnožavanja onlajn sadržaja,

 • naučiti svoju decu da je važno da budu zdravo skeptična i sumnjičava – u kontekstu činjenice da je veoma lako lažno predstaviti se onlajn, sakriti svoje pravo ime, godine, namere;

 • možete ih podsetiti na to da pravila ponašanja u realnom svetu važe i u virtuelnom – da nije u redu lagati, da je važno poštovati tuđu privatnost i osećanja;

 • možete se postarati da budu svesna činjenice da svojim ponašanjem na internetu grade svoju onlajn reputaciju  koja će ih pratiti u budućnosti;

 • svoju decu možete da naučite i vežbate njihovu sposobnost asertivnog ponašanja -  naučiti ih kako da se suprotstave drugima na jasan, snažan, ali neagresivan način, kao i da poštuju svoja i tuđa onlajn prava;

 • možete utvrditi pravila za korišćenje mobilnih telefona i naprava – slanje neprikladnih poruka, snimanje i fotografisanje nekog bez dozvole ili fotografisanje i slanje drugima svojih  ili tuđih delimično ili potpuno nagih fotografija;

 • konačno, možete postaviti računar u dnevnoj sobi ili nekoj zajedničkoj prostoriji tako da lakše možete pratiti kako Vaše dete provodi vreme na internetu ili u slučaju bežičnih uređaja možete postavite vremenska ograničenja koliko vremena dnevno deca mogu provesti za urađajem van te zajedničke prostorije ili pak, uspostaviti porodično pravilo da laptopovima nije mesto u spavaćoj sobi i tako makar delimično onemogućite njihov  nenadgledan pristup internetu.

Uprkos svim Vašim naporima da svoje dete zaštitite od rizika onlajn komunikacije, Vašem detetu se ipak može desiti da postane žrtva maltretiranja u virtuelnom svetu. Pre nego što Vam predložimo korake koje možete preduzeti kako biste pomogli svom detetu i zaustavili neprijatnosti koje su ga zadesile, imajte sledeće na umu:

Mladi i deca su voljni da dele svoja iskustva sa roditeljima samo ukoliko su uvereni da odrasli neće izdati njihovo poverenje,  da će ih pažljivo saslušati, kao i da će na problem reagovati na brižan, empatičan i smiren način, bez osuđivanja i „drame“.

Izbegavajte da svojoj deci govorite da onlajn aktivnosti nisu važne, da to što im se dešava nije neka  velika šteta, da su u pitanju bezazlene vršnjačke šale i „neki tamo nevažni Facebook koji će svi brzo zaboraviti“.

Naravno da jeste važno istaći vrednost oflajn aktivnosti i komunikacije uživo, ali izbegavajte da isključivim i ograničavajućim pristupom zapravo ubedite svoje dete da Vi onlajn komunikaciju u stvari ne razumete i da niste prava osoba sa kojom se na tu temu može razgovarati. Onlajn komunikacija je za decu danas i važna i vredna – zamislite samo da Vama u Vašim tinejdžerskim danima roditelji govore da je razgovor telefonom sa prijateljima gubljenje vremena.


Kako možete pomoći svom detetu koje doživljava maltretiranje u virtuelnom svetu?

 • Stavite svom detetu do znanja da ste mu na raspolaganju za razgovor o svemu što ga eventualno muči, uznemirava, čini ga tužnim ili ga plaši.

 • Posavetujte dete da ne odgovara na uznemiravajuće poruke i provokacije. Pomozite mu da sadržaj, sajt, grupu, stranicu na društvenoj mreži ili nalog osobe koja ga uznemirava blokira i tako spreči da nasilnik ponovo stupi u kontakt sa Vašim detetom.

 • Sačuvajte, štampajte ili napravite screenshot uznemirujućih sadržaja i poruka. Moguće je da će Vam dokazi maltretiranja biti potrebni ukoliko se situacija otme kontroli i u slučaj uključe drugi roditelji, škola ili u najozbiljnijim slučajevima, policija ili tužilaštvo.

 • Imajte na umu da pri kreiranju naloga na društvenoj mreži, pokretanju bloga ili pristupa forumu korisnik mora biti saglasan sa pravilima korišćenja koja obično zabranjuju zloupotrebe poput vređanja, maltretiranja onlajn i slično. Kako ono što se Vašem detetu dešava predstavlja povredu pravila korišćenja servisa, možete prijaviti stranicu, profil, sajt – kako biste saznali na koji način to možete uraditi, konsultujte odeljak za pomoć ili najčešće postavljana pitanja na samom servisu (na ovim stranicama možete saznati osnovne podatke o društvenim mrežama, kao i načinima njihove upotrebe).

 • Ako se maltretiranje u virtuelnom svetu čija je žrtva Vaše dete pretače u školsko vreme i kontekst ili nasilnik pohađa istu školu kao i Vaše dete, obavestite školu, školskog psihologa, razrednog starešinu. Školsko osoblje Vam može pomoći da stupite u kontakt sa roditeljima nasilnika i pružiti Vam podršku u rešavanju problema i praćenju ponašanja učenika za vreme boravka u školi. Roditelji nasilnika neće uvek biti spremni da Vas saslušaju, ali obično kada im se prezentuje dokaz o vršnjačkom nasilju, spremni su da preduzmu neke mere.

 • Maltretiranje u virtuelnom svetu obično ne uključuje nelegalno i kriminalno ponašanje. Ipak, svaku pretnju fizičkim nasiljem, zastrašivanje, sumnju na seksualnu zloupotrebu nemojte ignorisati. Prijavite uznemiravajući sadržaj i ponašanje Net patroli i/ili policiji, a operater i službeno lice Vam mogu pomoći da saznate da li po onome što ste prijavili mogu postupati, kao i koji su dalji potrebni koraci koje možete preduzeti.

 • Ukoliko Vaše dete pokazuje znake velike uznemirenosti, ekstremne potištenosti i anksioznosti ili ima suicidalne ideje, bez odlaganja potražite profesionalnu pomoć psihologa za svoje dete!