Resursi za škole

Resursi za škole - učitelje, nastavnike, stručne psihološko-pedagoške službe

Bezbednost dece na internetu zahteva kontinuiran aktivan pristup više različitih aktera: roditelja, internet i IKT industrije, civilnog, odnosno nevladinog sektora, kao i državnih i zvaničnih institucija.

Sa ciljem koordinisane podrške svakom od ovih aktera, Centar za bezbedni internet Srbija osmislio je sadržaj koji se nalazi na ovom delu našeg veb-sajta, namenjen, pre svega, učiteljima osnovnih i nastavnicima osnovnih i srednjih škola, ali i svim drugim zainteresovanim pojedincima koji rade sa decom.

Materijali koji se mogu naći na ovim stranicama (linkovi se nalaze desno) osmišljeni su sa ciljem da omoguće da svakome ko radi sa decom na njihovom obrazovanju u svoje aktivnosti uključi i povećanje kompetencija dece na temu bezbednog korišćenja interneta.

Ove stranice ćemo dopunjavati, tako da ponuđeni materijali uvek budu aktuelni i relevantni.

Ukoliko imate komentare, primedbe ili sugestije, ili želite da u ove stranice uključimo i nešto što ste sami osmislili, a što pripada najširoj temi resursa namenjenih školama, molimo Vas da nam se obratite putem email-a na: info[at]kliknibezbedno.rs  

Izdvajamo

Dan bezbednog interneta 2014

Trgovina ljudima

Trgovina ljudima je međunarodni problem koji je posebno izražen u siromašnim društvima, iz kojih potiče veliki procenat žrtava, kao i u državama u kojima nije uspostavljena vladavina prava.