Pripreme za izvođenje časova

Pred Vama se nalaze materijali koji je tim Centra za bezbedni internet Srbija, u saradnji sa nastavnicima građanskog vaspitanja iz Beograda, razvio za organizaciju časova na teme sekstinga (na engleskom: sexting) i gruminga (na engleskom: grooming) u osnovnim i srednjim školama u Srbiji za učenike različitog uzrasta.

Materijal je nastao uz finansijsku podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,  a u okviru programa „Net Patrola“ tokom druge polovine 2015. i prve polovine 2016. godine.

Svaki paket predloga za organizaciju časa prilagođen je posebnoj uzrasnoj grupi učenika (na temu gruminga za učenike osnovnih škola i to posebno za učenike IV-VI razreda i VII-VIII razreda, dok je tema sekstinga predviđena da bude obrađivana u svim razredima srednjih škola) i testiran u nekoliko odeljenja nekoliko beogradskih osnovnih i srednjih škola. Vama može poslužiti i samo kao inspiracija za organizaciju časa na predložene ili bliske teme.

Takođe, svaki paket sadrži elektronske verzije brošura “Istina o grumingu: Kako da pobediš predatora na internetu u samo 10 koraka“  i “Istina o sekstingu: Kako mi je seksting uništio život!“, tekstualne verzije brošura, bez ilustracija – za jednostavniju upotrebu na času, predlog pripreme za izvođenje časa sa prilozima za nastavnike i/ili učenike (posebno pripremljeni za štampu), predloge za realizaciju vannastavnih aktivnosti i dodatnih časova, kao i listu korisnih linkova na kojima možete pronaći više informacija o navedenim temama.

Materijali su besplatni i slobodni za preuzimanje i korišćenje u nekomercijalne svrhe. U slučaju da materijale citirate ili navodite u okviru drugih tekstova, potrebno je da navedete izvor, u skladu sa Creative Commmons licencom CC BY-NC 4.0. Hvala na razumevanju.

 

MATERIJALE NA TEMU GRUMINGA ZA RAD SA UČENICIMA IV-VI RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA PREUZMITE OVDE:

ГРУМИНГ_01_МЛАЂИ УЧЕНИЦИ_ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА

ГРУМИНГ_02_МЛАЂИ УЧЕНИЦИ_БРОШУРА_ВЕБ

ГРУМИНГ_03_МЛАЂИ УЧЕНИЦИ_БРОШУРА_ТЕКСТ

ГРУМИНГ_04_МЛАЂИ УЧЕНИЦИ_ПРИЛОГ 1 - О ГРУМИНГУ (КЛИКНИ БЕЗБЕДНО)

ГРУМИНГ_05_МЛАЂИ УЧЕНИЦИ_ПРИЛОГ 2 - О ГРУМИНГУ (НЕТ ПАТРОЛА)

 

MATERIJALE NA TEMU GRUMINGA ZA RAD SA UČENICIMA VII-VIII RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA PREUZMITE OVDE:

ГРУМИНГ_01_СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ_ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА

ГРУМИНГ_02_СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ_БРОШУРА_ВЕБ

ГРУМИНГ_03_СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ_БРОШУРА_ТЕКСТ

ГРУМИНГ_04_СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ_ПРИЛОГ 1 - УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ

ГРУМИНГ_05_СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ_ПРИЛОГ 2 - О ГРУМИНГУ (НЕТ ПАТРОЛА)

ГРУМИНГ_06_СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ_ПРИЛОГ 3 - О ГРУМИНГУ (КЛИКНИ БЕЗБЕДНО)

 

MATERIJALE NA TEMU SEKSTINGA ZA RAD SA UČENICIMA SVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA PREUZMITE OVDE:

СЕКСТИНГ_01_ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА

СЕКСТИНГ_02_БРОШУРА_ВЕБ

СЕКСТИНГ_03_БРОШУРА_ТЕКСТ

СЕКСТИНГ_04_ПРИЛОГ 1 - УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ

СЕКСТИНГ_05_ПРИЛОГ 2 - ОПИС СИТУАЦИЈЕ

СЕКСТИНГ_06_ПРИЛОГ 3 - УПИТНИК ЗА АНАЛИЗУ ПРИЧЕ

СЕКСТИНГ_07_ПРИЛОГ 4 - О СЕКСТИНГУ И САЈБЕР СЕКСУ

 

Izdvajamo

Dan bezbednog interneta 2014

Trgovina ljudima

Trgovina ljudima je međunarodni problem koji je posebno izražen u siromašnim društvima, iz kojih potiče veliki procenat žrtava, kao i u državama u kojima nije uspostavljena vladavina prava.