Resursi za škole

Program Oznaka eBezbednosti (eSafety Label Programme)

 

Šta je Oznaka eBezbednosti?

Oznaka eBezbednosti je interaktivna veb-platforma uz čiju pomoć osnovne i srednje škole mogu unaprediti nivo bezbednosti korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija.

Oznaka eBezbednosti je takođe način akreditacije nivoa bezbednosti svake škole -članice pojedinačno. Ova akreditacija dodeljuje se po standardima koji su utvrđeni za čitavu Evropu.

Zahvaljujući ovoj platformi, škole mogu izvršiti procenu i reviziju postupaka koje primenjuju u praksi u oblasti zaštite učenika i zaposlenih na internetu, na osnovu postojećih, međunarodno prihvaćenih standarda.

 

Šta tačno podrazumeva „bezbedno korišćenje  informaciono-komunikacionih tehnologija?

Pod informaciono-komunikacionim tehnologijama (skraćeno: IKT) podrazumevamo sve oblike savremenih metoda komunikacije: od kompjutera, tableta, preko „smart“ telefona, do servisa sms poruka i korišćenja elektronske pošte.

Bezbednost upotrebe IKT podrazumeva dva jednako važna aspekta: prvi je bezbednost sistemske postavke IKT – na primer, da li su kompjuteri u školi zaštićeni od virusa i drugih malicioznih softvera, ili da li je WiFi veza zaštićena lozinkom. Drugi aspekt predstavlja bezbednost načina upotrebe IKT – da li je u školi i na koji način dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona i drugih privatnih personalnih uređaja; da li su zaposleni u školi i učenici upoznati sa načinima na koje IKT mogu biti zloupotrebljene, i važnije, na koji način se pojedinac i kolektiv mogu od te zloupotrebe zaštiti.

Ovo su pitanja sa kojima se svaka škola suočava sve češće. Oznaka eBezbednosti je baza znanja, saveta, studija slučaja i pan-evropske razmene o najboljim načinima rešavanja tipičnih i netipičnih problema povezanih sa korišćenjem IKT. 

 

Kako moja škola može postati članica Oznake eBezbednosti?

U slučaju da ovo pitanje postavljaš kao učenik osnovne ili srednje škole, obrati se nastavniku koji je član Tima za prevenciju nasilja u svojoj školi i pokaži joj ili njemu ovu stranicu – u nastavku ćemo objasniti korake podrobnije. Isti savet važi i u slučaju da ovo pitanje postavljate kao roditelj učenika koji pohađa osnovnu ili srednju školu.

U slučaju da ovo pitanje postavljate kao nastavnik, molimo Vas da se obratite direktoru škole i Timu za prevenciju nasilja i upoznate ih sa postojanjem Oznake eBezbednosti. Da bi korišćenje Oznake eBezbednosti bilo što efikasnije, važno je da u procesu učestvuje ceo tim zaposlenih koji su u pojedinačnoj školi zaduženi za bezbedno korišćenje IKT, kao i da se u proces uključe i učenici zajedno sa nastavnicima.

 

Koji su koraci koje škola preduzima u procesu učlanjenja u Oznaku eBezbednosti?

Pre svega, Tim za prevenciju nasilja ili direktor škole daju ovlašćenje jednoj osobi, koja se prva prijavljuje na servis na sledećoj adresi.

Ova osoba će biti administrator svih informacija o pojedinačnoj školi. 

Sledeći korak je popunjavanje upitnika o trenutnom stanju i nivou bezbednosti škole, odnosno popunjavanje formulara za samoprocenu.

Ovaj upitnik popunjava administrator, uz pomoć celog Tima, zaposlenih koji se bave bezbednošću i učenicima (kada teme to zahtevaju).

 1. Nakon što se upitnik pošalje, škola će dobiti akcioni plan, prvi niz saveta na koje načine bezbednost IKT može biti unapređena. Ovi saveti su sačinjeni na osnovu odgovora u upitniku i prilagođeni su svakoj školi pojedinačno.
 2. Sledeći korak je dugoročan: primena ili adaptacija saveta u praktičnom školskom okruženju.
 3. Paralelno sa prethodnim, i druga lica (nastavnici i drugi zaposleni) mogu se prijaviti na platformu u okviru profila škole. Na portalu programa Oznaka eBezbednosti školama je dostupan i veliki broj materijala za rad – saveti i uputstva iz oblasti eBezbednosti, korisne informacije, liste za proveru i obrasci dokumenata, a učestvujući u onlajn zajednici u okviru portala škole, nastavnici i zaposleni u školama mogu da razmenjuju korisne savete, nove materijale, uputstva i informacije u vezi sa pitanjima eBezbednosti, međusobno se pomažući i razmenjujući primere dobrih praksi.
 4. Škola će nakon prva tri, odnosno četiri koraka dobiti jedan od četiri nivoa akreditacije. Nivo akreditacije može tokom vremena biti unapređen.

 

 

Ko sve može videti profil moje škole u okviru portala Oznaka eBezbednosti?

Profil pojedinačne škole vidljiv je:

- Prijavljenim osobama iz te škole;

- Nacionalnom koordinatoru Oznake eBezbednosti za Srbiju, predstavniku Centra za bezbedni internet Srbija „Klikni bezbedno“ omogućeno je da vidi određene delove profila škole, poput poslatih materijala ili popunjenih upitnika. Više informacija o ovome možete dobiti na ovoj adresi (za ispis kontakta nacionalnog koordinatora za Srbiju na stranici Kontakt u padajućem meniju u gornjem desnom uglu odaberite srpski jezik);

- Zvaničnim administratorima portala Oznaka eBezbednosti.

 

Koje teme mogu da pronađem u okviru portala Oznaka eBezbednosti?

Dajemo nekoliko primera pitanja, problema i tema koje su obrađene u okviru Oznake eBezbednosti:

 • Da li su pre objavljivanja fotografija učenika obezbeđene dozvole za objavljivanje tih fotografija?
 • Da li se nad nekim učenikom ili nastavnikom odvija maltretiranje u virtuelnom svetu?
 • Da li se dogodilo da školski računari budu zaraženi virusima?
 • Da li se dogodilo da učenik vara na testu korišćenjem mobilnog telefona?
 • Da li se na školskim računarima pregledaju pornografski materijali?
 • Da li se dogodilo da lažna stranica škole bude objavljena na nekoj od društvenih mreža?
 • Da li se dogodilo da jedan od učenika hakuje (neovlašćeno pristupi) sajtu ili nalogu drugog učenika?

 

Da li postoji način da dobijem više informacija o programu Oznaka eBezbednosti?

Da, sva pitanja možete uputiti Nacionalnom koordinatoru programa putem kontakt informacija dostupnih na linku (za ispis kontakta nacionalnog koordinatora izaberite srpski jezik u padajućem meniju u gornjem desnom uglu na Kontakt stranici) ili putem elektronske pošte na adresu: info[at]kliknibezbedno.rs. Molimo Vas da u svakoj komunikaciji ostavite svoje ime i prezime, adresu elektronske pošte , kao i informaciju u kojoj školi radite. 

Izdvajamo

Dan bezbednog interneta 2014

Trgovina ljudima

Trgovina ljudima je međunarodni problem koji je posebno izražen u siromašnim društvima, iz kojih potiče veliki procenat žrtava, kao i u državama u kojima nije uspostavljena vladavina prava.