Lične karte društvenih mreža

Društvene mreže su u centru pažnje korisnika širom sveta. Za mnoge, posebno mlade ljude, upotreba IKT postala je sinonimna sa korišćenjem društvenih mreža.

Istina je da se putem ovih mreža i na ovim mrežama odigrava veliki procenat problematičnog ponašanja i dešavanja kojim se mi u Centru za bezbedan internet bavimo. 

Mnogi, a posebno najmlađi, će svoje prve korake korišćenja IKT napraviti upravo otvaranjem naloga na Facebook-u, komentarisanjem na Youtube-u ili postavljanjem fotografija na Instagram.

Zato smo napravili ovaj vodič kroz društvene mreže, koji svim novijim korisnicima, ali i roditeljima, starateljima i nastavnicima na jednostavan i pregledan način predstavlja neke od najpopularnijih društvenih mreža, tipične probleme sa kojima se korisnici susreću i savete kako se sa tim problemima nositi.

Po potrebi ćemo dodavati nove, koje možda doživljavaju uspon u broju korisnika – u onlajn svetu nove mreže dostižu neverovatno visoke brojeve korisnika u vrlo kratkom rasponu vremena, zbog čega je nužno biti dobro obavešten o načinima potencijalnih zloupotreba specifičnih baš za tu novu mrežu. Pratite ove stranice ili se prijavite na listu kako biste dobili najavu da je postavljen novi materijal.