Kontakt

Ako imate pitanja, predloge ili komentare na sadržaj sajta Klikni bezbedno, popunjavanjem ovog formulara stupićete u kontakt sa urednicima ovog sajta.

U slučaju da želite da prijavite nedozvoljen i štetan sadržaj, molimo Vas da popunite formular za prijavu dostupan na strani Net patrole.

Klikni bezbedno garantuje da će podaci o ličnosti biti čuvani u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Izdvajamo

Dan bezbednog interneta 2014

Trgovina ljudima

Trgovina ljudima je međunarodni problem koji je posebno izražen u siromašnim društvima, iz kojih potiče veliki procenat žrtava, kao i u državama u kojima nije uspostavljena vladavina prava.