Konsultacije sa učenicima

Konsultacije sa učenicima osnovnih i srednjih škola o unapređivanju bezbednosti dece i mladih na internetu

 

U želji da se najmlađim korisnicima IKT u Srbiji obezbedi relevantna podrška u bezbednom korišćenju interneta, tokom 2015. i 2016. godine u okviru projekta „Klikni bezbedno - Centar za bezbedni internet Srbija“, a uz finansijsku podršku Generalnog direktorata za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije Evropske komisije CONNECT i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, organizovane su konsultacije sa decom na temu unapređivanja bezbednosti dece na internetu.

Proces konsultacija je inicirao i realizovao tim partnerske organizacije Centra za bezbedni internet Srbija - „C31 – Centar za razvoj kulture dečjih prava“, tokom školske 2014/15. i 2015/16. godine, u saradnji sa 58 škola.

U konsultacijama je učestvovalo oko 4,500 učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije Beograda i Šumadijskog okruga, koji su imali priliku da tokom interaktivnih edukativnih prezentacija u svojim školama, učestvuju u dijalogu na temu kako deca vide postojeće rizike i mogućnosti zaštite na internetu.

Pored interaktivnih prezentacija, održano je i 12 sastanaka Dečjeg saveta u kojima je učestvovalo približno 170 učenika škola iz Beograda, Kragujevca, Aranđelovca, Topole, Knjaževca i Vranja, koji su podrobnije razmatrali izazove korišćenja interneta i okvire za kreiranje programa podrške za bezbedno učešće dece u internet zajednici.

Prava deteta i principi Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima dece poslužili su kao vrednosni okvir i polazište za koncipiranje konsultacija sa decom, pri čemu je poseban akcenat stavljen na razumevanje digitalnog sveta kao prostora odrastanja i ostvarivanja prava deteta. U razvijanju i realizaciji aktivnosti se nastojalo da se obuhvate dva, međusobno isprepletana, aspekta teme: zaštita dece od svih vidova nasilja i zloupotrebe na internetu i sagledavanje interneta kao značajnog prostora za ostvarivanje prava deteta (posebno prava na informisanje, kvalitetno obrazovanje, participaciju, igru i slobodno vreme).

Pred Vama su dva dokumenta čija je osnovna svrha nastanka bila da integriše prikupljene dečje perspektive u vezi sa pomenutim pitanjima, da ponudi uvide i smernice za unapređivanje ostvarenosti prava dece na internetu i ukaže na važnost aktivnog učešća dece u tom procesu.

 

Dokumenti su slobodni za preuzimanje i korišćenje u nekomercijalne svrhe. U slučaju da ih citirate ili navodite u okviru drugih tekstova, potrebno je da navedete izvor, u skladu sa Creative Commmons licencom CC BY-NC 4.0. Hvala na razumevanju.

 

Celokupan tekst izveštaja možete preuzeti ovde:

Konsultacije sa učenicima osnovnih i srednjih škola o unapređivanju bezbednosti dece i mladih na internet realizovane tokom školske 2014/2015. godine

Konsultacije sa učenicima osnovnih i srednjih škola o unapređivanju bezbednosti dece i mladih na internet realizovane tokom školske 2015/2016. godine

Izdvajamo

Dan bezbednog interneta 2014

Trgovina ljudima

Trgovina ljudima je međunarodni problem koji je posebno izražen u siromašnim društvima, iz kojih potiče veliki procenat žrtava, kao i u državama u kojima nije uspostavljena vladavina prava.