Kako da ne postanem nasilnik u virtuelnom svetu?

Ako želiš da izbegneš reputaciju nasilnika u virtuelnom svetu, potrebno je da poštuješ par osnovnih pravila ponašanja koja nisu drugačija od pravila ponašanja u svakodnevnom, realnom životu:

Šta ne treba činiti

  • Nikada o nekome nemoj pisati na internetu ono što mu ne bi rekao/la u lice.
  • Anonimnost koju nam internet donosi nemoj zloupotrebljavati.
  • Na nasilje nemoj odgovarati nasiljem.
  • Nepravda ili nasilje nikada ne mogu biti opravdanje da osobi koja te je povredila uzvratiš istom merom.

Šta treba da učiniš

  • Trudi se da gradiš svoju reputaciju na internetu u istoj meri u kojoj se trudiš da izgradiš svoju reputaciju u svakodnevnoj komunikaciji.
  • Ponašaj se prema drugima onako kako želiš da se drugi ponašaju prema tebi. Poštuj tuđu privatnost kao što poštuješ svoju.
  • Uvek imaj na umu da nešto što napišeš ili objaviš na internetu nije moguće lako povući ili ukloniti, da se o tvom ponašanju lako može sačuvati dokaz, kao i da za neku tvoju neprimerenu reakciju mogu saznati tvoji prijatelji, roditelji, nastavnici, ali i budući profesori na fakultetu koji ćeš pohađati ili budući poslodavci, kolege, poslovni partneri.
  • Uvek imaj na umu da tvoje neprimereno ponašanje nije šala, već da ismevaš nekog ili se rugaš osobi koja zaista postoji i kojoj takvim ponašanjem možeš puno nauditi i povrediti je.
  • Trudi se da sa svima komuniciraš ljubazno, na neprijatne poruke nemoj odgovarati jer postoji opasnost da će situacija eskalirati. Neprijatne poruke se trudi da ignorišeš i blokiraj sadržaj i osobe tako da ne mogu stupiti u kontakt sa tobom, odnosno tako da ih ne moraš čitati.