24.2.2016.

"Net patrola" sada i preko mobilnog telefona

Lako, brzo i anonimno sa svog mobilnog telefona prijavite zlostavljanje maloletnih osoba u pornografske svrhe putem nove mobilne aplikacije Net patrola

Beograd, 9. februar 2016. godine – Povodom obeležavanja svetskog Dana bezbednog korišćenja interneta Centar za bezbedni internet Srbija objavio je u Google Play prodavnici novu aplikaciju „Net patrola“ koja će omogućiti jednostavno prijavljivanje nelegalnog materijala na internetu putem pametnih mobilnih telefona i tableta koji koriste Android operativne sisteme. Više o aplikaciji možete pronaći na ovoj stranici.

Mobilna aplikacija kreirana je u okviru programa „Razvoj kapaciteta sistema za borbu protiv nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem interneta“ koji , uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, realizuju Fondacija „Fond B92“, „Net patrola“ i UNICEF.

Aplikacija „Net patrola“ predstavlja dodatak već postojećem servisu „Net patrola“ koji funkcioniše u okvirima Centra za bezbedni internet Srbija. Instalacijom aplikacije korisnicima će biti omogućeno da linkove sa nelegalnim i štetnim sadržajima šalju jednostavno i lako, korišćenjem „podeli“ (share) funkcije u okviru svakog Android operativnog sistema.

Kao i slanje prijava putem uobičajenog veb-formulara, korišćenje mobilne aplikacije „Net patrola“ sasvim je anonimno, a aplikacija ne prikuplja bilo kakve identifikujuće podatke o svojim korisnicima, tipovima njihovih priključaka na internet, niti o vrstama mobilnih telefona koje koriste.

Razvoj mobilne aplikacije „Net patrola“ uslovljen je potrebom da se odgovori na znatno povećanje ukupnog broja domaćinstava koja internetu pristupaju upravo putem pametnih telefona. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2015. godini čak 67,9% ispitanika izjavilo je da koristi mobilni telefon kao uređaj za pristup internetu; jedini uređaj koji po obimu korišćenja prevazilazi telefone jeste personalni kompjuter (80,1%).

Globalni i nacionalni trend upotrebe mobilnih telefona za pristup internetu je još uvek u porastu zbog čega postoji potreba da se korisnicima omogući da lako prijave postojanje nelegalnih sadržaja, tako da oni mogu biti pravovremeno uklonjeni sa interneta, a informacije o sadržajima prosleđene nacionalnim državnim organima, kao i internacionalim organizacijama poput Europola i Interpola, čime se obezbeđuje sprovođenje zakona, usporava širenje nelegalnih materijala i zaštita žrtvi svih rasa, godišta i oba pola.

Tokom 2015. godine, međunarodna organizacija INHOPE, čiji je član i Net patrola od novembra 2013, uklonila je preko milion pojedinačnih materijala, fotografija i video snimaka, koji sadrže različite oblike zloupotrebe maloletnog lica u pornografske svrhe.

Net patrola je elektronski mehanizam za prijem prijava o postojanju nelegalnog materijala dostupnog najširoj javnosti putem interneta (tzv. površinski internet). Servis je počeo sa radom u avgustu 2013. godine. Pod nelegalnim materijalima podrazumevamo svaku instancu i oblik seksualno eksplicitnih materijala (fotografija i video snimaka) koji prikazuju maloletnu osobu oba pola. U kontekstu rada servisa Net patrola, Centar za bezbedni internet, odnosno Fondacija „Fond B92“ koji upravlja radom Net patrole, kao polazište definisanja nelegalnosti određenog materijala podrazumeva relevantne tačke Krivičnog zakona Republike  Srbije.

Ključni ciljevi Net patrole jesu efikasno uklanjanje nelegalnih materijala sa interneta tako da ovakav sadržaj bude što kraće dostupan najširoj javnosti, posebno maloletnima; kvalitetna saradnja sa državnim i drugim institucijama, organizacijama, kompanijama i pojedincima na kontinuiranom radu u podizanju svesti o štetnosti ovakvih materijala i zajedničkom radu na sprečavanju širenja dostupnosti nelegalnih sadržaja, kao i na radu čiji je cilj konzistentno umanjenje rizika da maloletne osobe na području Republike Srbije postanu žrtve ovog vida zloupotrebe.

Izvor: Net patrola

Ostale vesti

24.2.2016.

"Net patrola" sada i preko mobilnog telefona

Lako, brzo i anonimno sa svog mobilnog telefona prijavite zlostavljanje maloletnih osoba u pornografske svrhe putem nove mobilne aplikacije Net patrola
23.8.2015.

Pamti bezbedno

Igra memorije sa obrtom! Vežbaš memoriju i znanje o bezbednosti na internetu.
25.5.2015.

Reddit: "Uvodimo bolje mere zaštite korisnika"

U okviru bloga koji je objavljen u utorak 14. maja ove godine, administratori Reddit zajednice najavili su bolje mere zaštite svojih korisnika od svih oblika virtuelnog maltretiranja.
13.11.2014.

Nova aplikacija protiv trgovine ljudima

Mobilna aplikacija BAN Human Trafficking je nastala u cilju edukacije korisnika o problemu trgovine ljudima i prevencije ovog oblika kriminala, u okviru projekta Balkans ACT Now!
8.10.2014.

Istraživanje: ponašanja koja podstiču maltretiranje u virtuelnom svetu

Uvreženo je mišljenje da postojanje društvenih mreža ne samo da podstiče, već i omogućava pojavu maltretiranja u virtuelnom svetu (MUVS). Novo istraživanje osporava tačnost takvog stava.

Izdvajamo

Dan bezbednog interneta 2014

Trgovina ljudima

Trgovina ljudima je međunarodni problem koji je posebno izražen u siromašnim društvima, iz kojih potiče veliki procenat žrtava, kao i u državama u kojima nije uspostavljena vladavina prava.